Byte rörledningar & bilning avloppsrör runt Nacka, Saltsjö-Boo & Stockholm

Behöver du hjälp med byte eller bilning till rören i din byggnad? Vi och våra rörmokare hjälper dig gärna med att få båda utförda, så ta gärna kontakt med oss om saken – vi ger dig dessutom tips och förslag på hur problemen med dina rör ska lösas på bästa sätt, och kan inspektera rören åt dig för att se vad som behöver göras.

Såväl byte av rörledningar som bilning för avloppsrör

Våra rörmokare har mångsidig kompetens, och hjälper dig utan problem med att få båda processerna utförda:

  • Bilning för avloppsrör innebär att material i byggnaden avlägsnas för att ge plats åt rör, exempelvis genom att en fördjupad skåra görs i betong som röret kan gå genom. På detta vis behöver rören inte vara framme och synliga, och du uppnår därmed ett renare och mindre stökigt utseende.
  • Byte av rörledning är något som kan behöva göras om röret som för vatten in till byggnaden har blivit utsatt för uppbyggnad av kalk eller på annat sätt fått minskad förmåga att leda vattnet. Detta sker oftast med äldre rör, som är mer benägna att bli angripna av rost, och det är därmed lämpligt att byta ut dem mot nyare varianter.

Kontakta ett bra byggföretag idag!


    Bifoga gärna eventuella dokument, bilder eller ritningar

    Offert? Klicka här